Chwilkę...

Współpraca i rozwój

24 września 2022

Zakład Leczniczy dla Zwierząt  – Weterynarz Lublin 24h jest placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt, utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, zwanych dalej „usługami weterynaryjnymi”.

Usługa weterynaryjna jest czynnością mającą na celu zachowanie, ratowanie i/ lub poprawę zdrowia zwierząt i ich produkcyjności, polegającą w szczególności na:

  • badaniu stanu zdrowia zwierząt;
  • rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;
  • leczeniu zwierząt; 
  • udzielaniu porad i konsultacji
  • pielęgnacji zwierząt;  
  • wydawaniu opinii i orzeczeń; 
  • wykonywaniu czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu; 
  • wykonywaniu detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, 
  • wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, zwanym dalej „usługami laboratoryjnymi”.
Wspólnym celem dla wszystkich lekarzy i techników weterynarii jest poprawa dobrostanu zwierząt. Jest ona możliwa dzięki prawidłowej komunikacji z właścicielem pacjenta na każdym etapie procesu diagnostyczno – terapeutycznego i doskonałym przepływie informacji pomiędzy różnymi placówkami usług lekarsko – weterynaryjnych.

Rosnąca konkurencja pomiędzy placówkami opieki weterynaryjnej oraz wzrost oczekiwań pacjentów w zakresie dostępu do najnowocześniejszych terapii powodują, że placówki weterynaryjne szukają nowych, bardziej efektywnych metod leczenia w celu podniesienia jakości świadczonych usług. Chcąc sprostać tym wymaganiom cały czas się dokształcamy. Coraz większe znaczenie dla funkcjonowania placówek opieki medycznej ma także postęp technologiczny. Postęp wymusza wdrażanie nowoczesnych technologii medyczno-weterynaryjnych oraz zakupy najnowszej aparatury medycznej w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na najwyższym, światowym poziomie.

Nasza klinika weterynaryjna SZMARAGDOWA – Weterynarz Lublin 24h współpracuje w zakresie świadczonych usług weterynaryjnych z innymi zakładami leczniczymi dla zwierząt, a w szczególności przyjmuje pacjentów skierowanych przez te zakłady na diagnostykę, hospitalizacje i dalsze leczenie.

Dlatego bardzo serdecznie chcemy podziękować lokalnym placówkom weterynaryjnym za zaufanie i ścisłą współpracę. 

Cieszymy się, że dzięki wielu specjalistom, zespołowi techników weterynarii mamy możliwość nieść  pomoc chorym pupilom całodobowo.

W szczególności dziękujemy najbliżej zlokalizowanym zakładom z którymi współpracujemy w Lublinie: Przychodnia Weterynaryjna Hau-Miau – Weterynarz Lublin, Vethouse Specjalistyczne Centrum Weterynaryjne, Specjalistyczna Przychodna Weterynaryjna – Ortovet, Lubelska Poliklinika Weterynaryjna, Lubelskie Centrum Małych Zwierząt – Stefczyka, Przychodnia Weterynaryjna ASANTE, Przychodnia Weterynaryjna SKY VET Agnieszka Załuska, Cztery Łapy Przychodnia weterynaryjna, Gabinet Weterynaryjny Łapolubni, Kliniki Weterynaryjne Uniwersytetu Przyrodniczego – Głęboka, Oddział Drobnych Ssaków Gabinet Weterynaryjny Lublin, Przychodnia Weterynaryjna KONCERTOWA, VetCenter Przychodnia Weterynaryjna, Przychodnia Weterynaryjna SpecjalWET, Rex Przychodnia weterynaryjna, Gabinet Weterynaryjny „ZDROVET”, OD SERCA Gabinet weterynaryjny Rafał Ostaszewicz, Przychodnia Weterynaryjna Pazur, Poliwet – Specjalistyczna przychodnia dla zwierząt, Gabinet weterynaryjny Felis – Felin, Em-vet lek. wet. M. Erd.

Oczywiście przybywają do nas również pacjenci z okolic Lublina skierowani na specjalistyczne badania lub całodobową hospitalizację. Na liście ujmiemy tylko kilka zakładów, jednakże jest ich znacznie więcej: Puławskie Centrum Weterynaryjne, lek. wet. Gajda Stanisław Lecznica weterynaryjna, EDINA Przychodnia Weterynaryjna Pchełka, Przychodnia Weterynaryjna Vet Centrum w Świdniku, Lubartowska Przychodnia Małych Zwierząt, Gabinet Weterynaryjny MultiVet lek.wet. Oliwia Górniak-Rycak, Rogala Kamil, lek. wet. Gabinet weterynaryjny, lek. wet. Edyta Flis Gabinet Bychawa, Cavia Włodawa, Przychodnia weterynaryjna Cor-vet, El-Wet – Gabinet weterynaryjny Lutomska Ewa, Lubartowska Przychodnia Małych Zwierząt, Przychodnia Weterynaryjna Ewet, lek. wet. Agnieszka Sobala – Kraśnik, Przychodnia Weterynaryjna FAJSŁAWICE, Gabinet weterynaryjny PIOWET, Przychodnia Weterynaryjna Royal Vet, Gabinet weterynaryjny dr n. wet. Paweł Kulik, Chełmińscy – Przychodnia weterynaryjna dla zwierząt, Przychodnia Weterynaryjna ADVET, CAŁODOBOWE POGOTOWIE WETERYNARYJNE Rzeszów.

Bardzo serdecznie chcemy podziękować pozostałym placówkom z całej Polski których nie jesteśmy w stanie tutaj wszystkich wymienić, ale mamy Was w naszych sercach.

Do najczęstszych obszarów współpracy naszej placówki w zakresie ochrony zdrowia zwierząt należą: badania laboratoryjne, koagulometria, gazometria krwi, test stymulacji ACTH nadnerczy, badanie poziomu progesteronu, okulistyka, kardiologia, badanie echo serca, chirurgia miękka, chirurgia onkologiczna, syndrom ras brachycefalicznych i palatoplastyka oraz korekcja nozdrzy, ortopedia, chirurgia kręgosłupa, ultrasonografia i radiologia. Znaczącym i rosnącym w ostatnich latach obszarem jest kierowanie do naszej kliniki pacjentów ciężko chorych i geriatrycznych. Ci trudni pacjenci w trakcie zabiegów chirurgicznych są pod okiem wyspecjalizowanej kadry anestezjologicznej, co jest nieodzowne w przypadku wykonywania sanacji jamy ustnej, usunięcia osadu nazębnego, ekstrakcji zębów, BOAS, sterylizacji i kastracji profilaktycznej.

Praca w grupie złożonej z profesjonalistów różnych dziedzin sztuki weterynaryjnej – lekarzy weterynarii, techników weterynarii, rehabilitantów i studentów weterynarii i behawiorystki – pomaga w najwyższym stopniu pomóc chorym zwierzętom. Klinika Szmaragdowa – Weterynarz Lublin 24h/7dni dba o rozwój.

Innowacje, doskonały nowoczesny sprzęt i coraz większe zagłębianie się w specjalistyczną wiedzę umożliwia holistyczną pomoc naszym czworonożnym pacjentom.

© 2018 Klinika Szmaragdowa. Realizacja strony: Agencja OXY Lublin