Chwilkę...Anestezjologia i leczenie bólu

Anestezjologia i leczenie bólu

Dzisiejsza medycyna weterynaryjna korzysta z mocno zaawansowanych technik chirurgicznych, z tego względu wzrosły również wymagania z zakresu anestezjologii i intensywnej opieki okołooperacyjnej oraz leczenia bólu u zwierząt.

Pacjenci na podstawie stanu zdrowia i rodzaju zabiegu, kwalifikowani są do odpowiednich grup pod względem ryzyka, jakie niesie ze sobą procedura znieczulenia. Klasyfikacja ta opiera się  na skali Amerykańskiego Stowarzyszenia Anestezjologów (ASA). Jeśli sytuacja tego wymaga, pacjenci z problemami zagrażającymi zdrowiu i życiu kierowani są najpierw do odpowiedniego lekarza specjalisty, mają wykonywane badania dodatkowe takie jak na przykład: szczegółowe badanie krwi, badanie serca – EKG, ECHO, badania obrazowe – RTG, czy USG.

„Nie ma bezpiecznych środków znieczulających, nie ma bezpiecznego schematu znieczulenia, są tylko bezpieczni anestezjolodzy” Robert Smith

Po wykonaniu badań i określeniu ryzyka znieczulenia lekarz dobiera sposób znieczulenia.

Nie ma uniwersalnego schematu znieczulenia! Każda procedura sedacji, znieczulenia ogólnego czy regionalnego dobierana jest indywidualnie do każdego pacjenta w porozumieniu z właścicielem.

W klinice, dzięki możliwościom technicznym i umiejętnościom zdobywanych w zagranicznych ośrodkach referencyjnych, korzystamy z najnowszych metod stosowanych obecnie w dziedzinie anestezjologii i opieki okołooperacyjnej:

  • sedacja
  • analgosedacja
  • neuroleptoanalgezja
  • znieczulenie ogólne metodami: TIVA z użyciem specjalnych pomp infuzyjnych i strzykawkowych
  • lub znieczulenie wziewne za pomocą aparatury do znieczulenia wziewnego – narkoza wziewna: desfluran, sewofluran, izofluran
  • znieczulenie miejscowe /powierzchniowe, nasiękowe, odcinkowe/
  • znieczulenie/blokada centralna – z. zewnątrzoponowe / epiduralne lub z. podpajęczynówkowe
  • znieczulenie zbilansowane
  • monitorowana opieka anestezjologiczna

Podczas każdej procedury pacjent jest ściśle monitorowany. Doświadczenie i aparatura używana do kontrolowania bezpieczeństwa pacjenta pozwala na przeprowadzenie znieczuleń i zabiegów bez względu na rasę, wiek i rozmiar zwierzęcia. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pacjent jest poddawany wentylacji zastępczej za pomocą respiratora. Nowością jest badanie równowagi kwasowo-zasadowej przed-, śród- i po zabiegu.

Postępowanie przeciwbólowe po zabiegach chirurgicznych jest jednym z podstawowych elementów opieki okołooperacyjnej. U naszych pacjentów stosujemy metody analgezji z wyprzedzeniem oraz analgezji multimodalnej, polegającej na działaniu przeciwbólowym na różnych poziomach przewodzenia bólu poprzez dobór leków z odpowiednich grup farmakologicznych, w połączeniu z technikami anestezji miejscowej, dzięki czemu zwiększona jest skuteczność przeciwbólowa. Obok walki z bólem, ważnym aspektem jest zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym, m. in. wymiotom czy depresji krążeniowo-oddechowej.

Prowadzimy również terapię bólu przewlekłego, najczęściej u pacjentów z chorobami nowotworowymi, reumatologicznymi czy neurologicznymi.

Rolą anestezjologa jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, jednakże nie bez znaczenia pozostaje komfort zwierzęcia. W czasie i po operacji zwierzęta poddawane są aktywnemu ogrzewaniu (system Bair Hugger), układane są na specjalnych materacach i/lub matach z możliwością dogrzewania, u małych pacjentów wykorzystujemy specjalne poduszki rozgrzewające; korzystamy również z lamp solux. Dodatkowo wszystkie przetaczane płyny („kroplówki”) ogrzewane są do odpowiedniej temperatury za pomocą specjalnych podgrzewaczy.

Lekarzami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo podczas, oraz po operacji są anestezjolodzy:  dr Robert Kraczkowski, dr Justyna Szady, dr Weronika Lenard – Badurowicz, dr Natalia Szabała 


ZAPLANUJ WIZYTĘ U WYBRANEGO LEKARZA

Wcześniejsza rezerwacja terminu, zapewni krótszy czas oczekiwania na wizytę.

© 2018 Klinika Szmaragdowa. Realizacja strony: Agencja OXY Lublin