Chwilkę...

parwowiroza
IMG_7561

8 grudnia 2023 Bez kategorii

Parwowiroza u psów to wirusowa choroba zakaźna, która głównie atakuje układ pokarmowy i immunologiczny. Jest to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla psów w Polsce i na całym świecie.  Wirus parwowirozy jest bardzo zaraźliwy. Parwowiroza może prowadzić do śmierci, szczególnie u szczeniąt i psów o osłabionym układzie odpornościowym. Zdarza się, że na parwowirozę chorują starsze psy o zaburzonym systemie immunologicznym i nieszczepione.

Objawy:

 1. Grypopodobne objawy: Gorączka, brak apetytu, osłabienie, wymioty, biegunka.
 2. Niedobór białych krwinek: Co prowadzi do osłabienia układu odpornościowego, zwiększając podatność na inne infekcje.
 3. Objawy gastroenterologiczne: Biegunka, która może prowadzić do odwodnienia, zespół hemoragicznego zapalenia jelit (krwawe biegunki).
 4. Zmiany w szpiku kostnym: Spadek liczby płytek krwi (krwawienia, skłonność do siniaków).
 5. Zaburzenia neurologiczne: W niektórych przypadkach parwowiroza może prowadzić do problemów neurologicznych.

Sposób zakażenia:

Główną drogą zakażenia parwowirusem u psów jest kontakt z zakażonymi psami lub ich wydzielinami (kał, wymioty, ślina). Wirus może przetrwać w środowisku zewnętrznym przez długi czas, co sprawia, że ​​jest niebezpieczny nawet w miejscach, gdzie psy się nie spotykają bezpośrednio. Odporność, jaką przekazuje szczeniętom matka wraz z mlekiem, szybko przestaje być wystarczająca. Jest to częste w przypadku zmiany otoczenia i kiedy zwierzę nie jest zaszczepione.

Inne Parwowirozy:

 1. Parwowirus kotów (FPV, Feline Panleukopenia Virus): Jest podobny do parwowirusa psów i może powodować panleukopenię u kotów. Objawy obejmują gorączkę, wymioty, biegunkę, utratę apetytu i osowiałość.
 2. Parwowirusy u bydła: Istnieje kilka parwowirusów, które mogą infekować bydło, w tym Bovine Parvovirus. Objawy mogą obejmować trudności w oddychaniu, gorączkę, zaburzenia trawienne i problemy z płodnością u krów.
 3. Parwowirusy u świń: Kilka parwowirusów atakuje świnie, w tym Porcine Parvovirus (PPV). U świń może to prowadzić do problemów reprodukcyjnych, poronień, a także wad wrodzonych u prosiąt.
 4. Parwowirusy u dzikich zwierząt: Parwowirusy mogą infekować również dzikie zwierzęta. Takie jak lisy, szopy i jenoty czy norki, powodując różne choroby związane z układem pokarmowym i oddechowym, a także neurologicznym.

Diagnoza i leczenie:

Diagnoza parwowirozy u psa opiera się na badaniu klinicznym i testach laboratoryjnych (badanie kału, testy immunoenzymatyczne). Leczenie jest zazwyczaj skomplikowane i polega na podtrzymywaniu nawodnienia, kontrolowaniu objawów, leczeniu wtórnych infekcji, wspomaganiu układu odpornościowego psa i dożywaniu pozajelitowym. Szczególnie istotne jest, by zapobiegać zakażeniu poprzez szczepienia.

W naszej klinice w leczeniu stosujemy surowicę przeciw wirusowi. Podanie surowicy jest jedną z możliwych metod leczenia parwowirozy. Surowica to osocze zawierające przeciwciała przeciwko konkretnemu wirusowi i pomaga w leczeniu.

Działanie surowicy:

 1. Przeciwciała przeciwko wirusowi: Surowica zawiera przeciwciała. Podanie surowicy z przeciwciałami przeciwko parwowirusowi wspiera układ odpornościowy chorego zwierzęcia, w walce z infekcją.
 2. Neutralizacja wirusa: Przeciwciała obecne w surowicy mogą pomóc w neutralizacji wirusa parwowirusa, ograniczając jego zdolność do atakowania komórek organizmu.

Ograniczenia:

Skuteczność surowicy w przypadku leczenia parwowirozy bywa ograniczona. Wirus ma tendencję do szybkiego atakowania i niszczy komórki układu odpornościowego.

Podsumowanie:

Surowica jest stosowana jako jeden z elementów terapii wspomagającej u zwierząt chorych. Pamiętajmy, że stosowanie surowicy nie jest gwarancją wyzdrowienia!

W naszej klinice wykonujemy przeszczepy kałowe. Jest to eksperymentalna metoda leczenia, która opiera się na przeszczepie zdrowej mikroflory jelitowej.

Działanie:

 1. Przeszczepienie zdrowej flory jelitowej: Zdrowe kałowe bakterie z kałem dawcy, są pobierane i podawane choremu zwierzęciu. Celem jest zrekonstruowanie i przywrócenie zdrowej flory bakteryjnej w jelitach.
 2. Przywrócenie równowagi mikroflory jelitowej: Parwowirus może zakłócać naturalną równowagę bakterii w jelitach. Przeszczepienie kału może pomóc w odbudowie zdrowej populacji bakteryjnej, co może wspomóc odporność i zdrowie jelitowe chorego zwierzęcia.
 3. Poprawa stanu zdrowia: Przeszczepienie kału może pomóc w zminimalizowaniu objawów parwowirusa poprzez wsparcie układu pokarmowego i odpornościowego, co może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia zwierzęcia.

Ograniczenia i badania:

Przeszczepy kałowe są stosunkowo nową metodą leczenia u zwierząt z parwowirozą. Badania nad skutecznością i bezpieczeństwem tej metody są wciąż ograniczone i wymagają dalszych badań.

Ważne jest, by przeszczep kału odbywał się pod nadzorem. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o stosowaniu przeszczepu. Całość leczenia dobierana jest na podstawie indywidualnych okoliczności, historii choroby i stanu zdrowia zwierzęcia. Metoda ta może wydawać się obiecująca na podstawie wielu wyleczonych psów w naszej klinice i innych

Zapobieganie:

Najlepszym sposobem ochrony psa przed parwowirusem jest szczepienie. Szczepionka jest skuteczną metodą zapobiegania chorobie. Psa należy izolować od innych zwierząt w miejscach publicznych, gdzie zakażenie może być bardziej prawdopodobne.

Parwowiroza u psów to poważna choroba, a każda nieleczona parwowiroza zawsze będzie miała przebieg śmiertelny. Odpowiednie środki zapobiegawcze, jak szczepienia, higiena i odpowiednia opieka weterynaryjna, zmniejszają ryzyko zakażenia i zgonu psa.


IMG_2734
babeszjoza
Wet chocolate havanese puppy after bath
42a130a3339d17f5b9e975f6fc079a36_h

26 listopada 2023 Bez kategorii

Babeszjoza: Zagrożenie Przenoszone Przez Kleszcze

Babeszjoza, znana również jako „gorączka kleszczowa”, jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez pierwotniaki z rodzaju Babesia, przenoszoną przez kleszcze w wyniku ukąszenia. To schorzenie może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia zwierząt, dlatego zrozumienie jej natury, objawów oraz sposobów zapobiegania jest kluczowe.

Od lat Leczymy Babeszjozę!

Charakterystyka babeszjozy

Babeszjoza jest spowodowana przez pasożytnicze pierwotniaki z rodzaju Babesia, które atakują czerwone krwinki krwi. Kleszcze, będące nosicielami Babesia, przenoszą te mikroorganizmy podczas żerowania, infekując organizm gospodarza. Objawy babeszjozy mogą obejmować gorączkę, dreszcze, bóle głowy, osłabienie, a w przypadkach zaawansowanych – poważne problemy z układem krwiotwórczym. Jest to jedna z głównych przyczyn babeszjozy u psów. Babesia canis występuje w kilku podgatunkach, w tym Babesia canis canis, Babesia canis vogeli i Babesia canis rossi. Każdy z tych podgatunków może mieć odmienne cechy biologiczne i różne regiony endemiczne.

 • Babesia canis canis: Jest szeroko rozpowszechniona w Europie i wywołuje różne objawy kliniczne u zarażonych psów.
 • Babesia canis vogeli: Często spotykana w rejonach basenu Morza Śródziemnego i może wywoływać poważne przypadki babeszjozy.
 • Babesia canis rossi: Bardziej powszechna w Afryce i często wywołuje ciężkie przypadki babeszjozy u psów.
 • Babesia gibsoni: jest innym gatunkiem Babesia, który może zarażać psy. Jest bardziej powszechna w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Jest to również znaczący patogen, który może powodować poważne problemy zdrowotne u psów. Coraz częściej obserwujemy zarażenia w Polsce.

Zapobieganie babeszjozie u zwierząt

Ochrona przed babeszjozą opiera się na środkach zapobiegawczych:

1. Kontrola powłoki ciała i oglądanie zwierząt

Regularne sprawdzanie ciała i odzieży po przebywaniu w obszarach, gdzie kleszcze mogą występować. Stosowanie środków odstraszających kleszcze jest bardzo istotne.

2. Ograniczenie kontaktu z kleszczami

Unikanie obszarów o wysokiej roślinności, noszenie długich ubrań oraz korzystanie z siatek na okna, aby zmniejszyć ryzyko kontaktu z kleszczami.

3. Badania i opieka nad zwierzętami

Regularne badania weterynaryjne zwierząt domowych, stosowanie preparatów przeciw kleszczom oraz kontrola na obecność kleszczy u zwierząt są niezwykle istotne.

Diagnoza i leczenie u psów

Wczesna diagnoza jest kluczowa w leczeniu babeszjozy.

Diagnoza i leczenie babesiozy u psów są kluczowe dla skutecznego zarządzania tą chorobą. Oto ogólne kroki, które lekarz weterynarii może podjąć podczas diagnozy i leczenia babeszjozy u psów:

Diagnoza
 • Badania laboratoryjne: Testy krwi mogą pomóc w wykryciu obecności Babesia. Zazwyczaj lekarz weterynarii będzie szukał zmian w krwinkach czerwonych, obecności pasożyta pod mikroskopem.
 • Badanie kliniczne: Lekarz weterynarii bierze pod uwagę objawy kliniczne i historię kliniczną psa. Objawy, takie jak gorączka, osłabienie, utrata apetytu, mogą sugerować babesiozę, ale mogą być także podobne do innych schorzeń. Czasami w ostatniej zaawansowanej fazie choroby występuje krwiomocz.
Leczenie
 • Leki przeciwko babeszjozie, przeciwpierwotniacze: leki, takie jak imidokarb, atowakwon, czy azotan imidokarbu są często stosowane w leczeniu babesiozy u psów. Leczenie zwykle trwa przez kilka dni, a lekarz weterynarii dobiera dawkę odpowiednią dla stanu zdrowia psa.
 • Wsparcie terapeutyczne: W niektórych przypadkach, gdy choroba jest zaawansowana, konieczne może być dodatkowe wsparcie terapeutyczne – hospitalizacja i płynoterapia – płyny infuzyjne w celu nawodnienia psa i utrzymania równowagi elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
 • Obserwacja i opieka: Po rozpoczęciu leczenia ważne jest ścisłe monitorowanie stanu psa. Lekarz weterynarii może zalecić kolejne badania krwi, aby ocenić odpowiedź na leczenie i powikłania po przebytej chorobie.

Podsumowanie

Babeszjoza to poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt, a także ludzi. Jednakże, wiedza, profilaktyka oraz szybka reakcja na objawy mogą znacznie zmniejszyć ryzyko zachorowania oraz zapewnić skuteczne leczenie. Stały rozwój metod diagnostycznych i terapeutycznych stanowi klucz do skuteczniejszej walki z tą chorobą, jednakże pamiętajmy o profilaktyce!

Pamiętajmy, że świadomość oraz odpowiednie środki zapobiegawcze są kluczowe w ochronie przed babeszjozą.

W ramach profilaktyki stosowane mogą być preparaty w formie:

 • kropli na skórę – „spot-on”
 • roztworu lay-on
 • spreju
 • tabletek
 • obroży

W przypadku zarażenia babeszją nasza klinika prowadzi pełną diagnostykę, leczenie, hospitalizację z płynoterapią, a także transfuzją krwi.


IMG_2553
8d712c1eb16a0a73a6c5e7d9fb1aa186_h
dark-hero-3
IMG_3071

27 października 2022 Główna

Od listopada 2022 roku reorganizacji ulega nasz Oddział Intensywnej Terapii oraz Oddział Szpitalny. Obydwie jednostki przejdą pod interdyscyplinarną opiekę wykwalifikowanej kadry lekarzy zajmujących się chorobami wewnętrznymi, intensywną terapią i anestezjologią. Dzięki temu wprowadzamy nowe standardy opieki nad pacjentami w najcięższych stanach chorobowych, dając im najlepsze warunki i jeszcze większe szanse na powrót do zdrowia.


© 2018 Klinika Szmaragdowa. Realizacja strony: Agencja OXY Lublin